Bjørn Hammer Strategy Consulting
Seljeholtet 17A
1344 Haslum - Norway
(+47) 932 09 668
bjorn (att) strategy-consulting.no

Tjenester:
- Bedriftsrådgivning innen strategi, ledelse og markedsføring.
- Markeds- og konkurrentanalyser.
- Utarbeidelse av forretningsplaner og investorpresentasjoner.
- Styrearbeid.
- Enkle markedsundersøkelser og interne undersøkelser - både kvalitative og kvantitative.
- Kurs og opplæring innen strategi, ledelse og markedsføring.